اخبار

جعبه اتصال ضد آب چسب به خاک سپرده کابل1، کابل قدرت ولتاژ پایین تمام ارتباطات اعمال کابل و کابل سیگنال.

2 استفاده از رزین های پیشرفته تکنولوژی ریخته گری، امن و آسان و سریع.

3, پیشرفته اتصال کابل انشعاب ذخیره فضا و کابل.

4 عالی ضد آب عایق و عالی حفاظت مکانیکی.


اخبار مرتبط