اخبار

با استفاده از جعبه های پلاستیکی متر فیبر تقویت شیشه ای خوب استفایبر گلاس تقویت مقاومت به خوردگی خوب جعبه پلاستیکی متر خود را عملکرد ضد پیری خوب است و سطح مقاومت بالا در برابر اشعه ماوراء بنفش حفاظت دو آفت با خواص ضد پیری است. شیشه فیبر تقویت شده پلاستیکی متر با کیفیت جعبه شعله عقب انداز مواد، خواص بازدارنده سطح FVO دود امتیاز تراکم از 15 سطح دود سمیت به عنوان سطح امنیتی استاندارد بشه؟ شیشه فیبر تقویت شده پلاستیکی متر ترکیب کادر صفحه نصب الگوی مناسب, آسان برای نصب و می تواند مونتاژ یا جدا.